MATIC 2 THÀNH PHẦN – MT08

Chất kết dính gốc nhựa Epoxy 2 thành phần

Tỷ lệ pha theo khối lượng: 2-1, Đóng rắn: MT09.

Đóng gói theo bộ: 1,5 kg (1kg MT08 +0,5kg Đóng rắn MT09)

Hạn sử dụng: 12 tháng.


Chat Facebook


Số điện thoại