SƠN THÔNG MINH

Tỷ lệ pha theo khối lượng : 4-1, đóng rắn 333 –  ứng dụng sàn đóng rắn HV 421, tỷ lệ 3-1

Đóng gói: 1 kg, 4 Kg, 16 Kg

Hạn sử dụng: 36 tháng


Chat Facebook


Số điện thoại