SƠN MEN NUNG

Tỷ lệ pha: 3-1 và 3-1-1 (Theo khối lượng), Đóng rắn: HV 400, Dung môi: HV 950

Đóng gói: 1 kg, 4 Kg, 16 Kg

Hạn sử dụng: 36 tháng


Chat Facebook


Số điện thoại