SƠN ĐẶC CHỦNG

Tỷ lệ pha: Từ 6-1-1 đến 6-1-3 (Theo khối lượng), Đóng rắn: HV 409, Dung môi: HV 956

Đóng gói: 1 kg, 3 Kg, 15 Kg

Hạn sử dụng: 36 tháng


Chat Facebook


Số điện thoại