SƠN SIÊU BÓNG CAO TỰ HOÀN THIỆN SUPER LACQUER

Hệ sơn dung môi 2 thành phần trong suốt

Mã số: HV 621

Tỷ lệ pha theo khối lượng: 3-1, Đóng rắn: HV 818

Đóng gói: 750g, 3Kg

Hạn sử dụng: 36 tháng


Chat Facebook


Số điện thoại