SƠN BÓNG – ĐỘ CỨNG 3H

Sơn 3H bóng trong tỷ lệ pha theo khối lượng : 3-1, Đóng rắn: 789

Sơn 3H mờ trong tỷ lệ pha theo khối lượng: 6 – 1, Đóng rắn: 789

Đóng gói: 750g, 3Kg

Hạn sử dụng: 36 tháng


Chat Facebook


Số điện thoại