SƠN BÓNG CHỐNG TRẦY 4H

Hệ sơn dung môi 2 thành phần trong suốt

Mã số: HV 914

Tỷ lệ pha theo khối lượng: 3-1, Đóng rắn: HV 423

Đóng gói: 750g, 3Kg

Hạn sử dụng: 36 tháng


Chat Facebook


Số điện thoại