Category Archives: Sơn chống thấm Seamaster

Sơn Chống Thấm Seamaster 788 Super Glo Bituminous Solution

son-chong-tham-seamaster

Sơn Chống Thấm Seamaster 788 Super Glo Bituminous Solution là loại sơn nước 100% gốc Acrylic, thích hợp để sơn phủ mái nhà, bề mặt ngoài của tường, vữa và kim loại. Sơn hoàn toàn không gây bất cứ ảnh hưởng nào đối với môi trường. Sơn Chống Thấm Seamaster 788 Super Glo Bituminous Solution là […]


Chat Facebook


Số điện thoại