Sơn Lót Chống Thấm Colori 2 Thành Phần

Mã sản phẩm: ST01

Sơn Lót Chống Thấm Colori 2 Thành Phần là hệ sơn gốc dung môi, 2 thành phần đi từ gốc nhựa Epoxy – Polyester biến tính có tính năng chống thấm vượt trội.

Sau khi pha trộn với đóng rắn theo đúng tỷ lệ của nhà sản xuất quy định có thể dùng chống thấm trên nhiều bề mặt vật liệu hút ẩm đang ở trạng thái bị ẩm. Sản phẩm có khả năng chống thấm cao.

Quy cách:

  • 01 Kg
  • 04 Kg
  • 16 Kg

 


Chat Facebook


Số điện thoại