Sơn Chống Thấm Pha Xi Măng Kansai Water Proof

Water Proof là sơn chống thấm Kansai sử dụng kết hợp với xi măng theo tỷ lệ 1:1 có khả năng bám dính cực tốt cho tất cả bề mặt bê tông


Chat Facebook


Số điện thoại