Chống Thấm Terraco Weathercoat Powed G

Chống Thấm Terraco Weathercoat Powed G là một hệ thống 02 thành phần Weathercoat Resin (Gốc Acrylic) và Powder (Gốc xi măng) được hòa trộn khi sử dụng để tạo nên một hợp chất bám dính mạnh trên các bề mặt cũ hoặc mới của bêtông, asbestos, bitumen,  gạch lóp nền (Ví dụ: Sân thượng) đá granít, có độ đàn hồi lâu dài , rất lý tưởng cho những nơi khí hậu khắc nghiệt .


Chat Facebook


Số điện thoại