SƠN KHÁNG KHUẨN

Sơn kháng khuẩn màu trắng

Tỷ lệ pha theo khối lượng : 3-1, đóng rắn HV 400

Đóng gói: 1 kg, 4 Kg, 16 Kg

Hạn sử dụng: 36 tháng


Chat Facebook


Số điện thoại